پرفورمنس آرت "هرچيز بهايي دارد"

04بهمن1394

 پرفورمنس آرت "هرچيز بهايي دارد"

پنجمين فستيوال "سي پرفورمنس، سي هنرمند، سي روز"
موزه هنرهاي معاصر تهران
ساعت 5 عصر
ششم بهمن 1394