زندگی‌نامه

محسن ثقفي خراساني
 
در 1360 در تهران و در خانواده اي فرهنگي و سياسي متولد شد. آموزشهاي اقتصاد، فلسفه و سياست را نزد پدر و اولين درس هاي موسيقي را در 13 سالگي و تحت تعليم فرزاد حکيمرابط در کلاس هاي ارف مکتب پارس فرا گرفت و پس از آن يادگيري تار و موسيقي ايراني را ذيل آموزش هاي حکيمرابط تا سن 20 سالگي ادامه داد. از سال 78 يادگيري پيانو را آغاز نمود و از سال 1380 نوازندگي پيانو را تحت تعاليم ژيلا درگاهي و از سال 89 تحت نظر آزاد حکيمرابط ادامه داد. از سال 79 تا 81 با ارکستر موسيقي نو به رهبري عليرضا مشايخي و ارکستر مرکز پژوهشهاي موسيقي معاصر دانشگاه تهران به عنوان نوازنده تار همکاري داشته و کنسرتهاي متعددي را در سالنهاي تهران اجرا نمود. وي در ضبط اولين مجموعه از آثار اجرا شده توسط ارکستر ايراني موسيقي نو که به اجراي آثار عليرضا مشايخي اختصاص داشت و توسط "نشر هرمس" منتشر گرديد، شرکت داشته است. وي اصول اوليه آهنگسازي را با يادگيري هارموني نزد محسن الهاميان در سال 1378 آغاز نمود و پس از آن آهنگسازي را به عنوان رشته تخصصي خود تحت تعاليم مستمر وغني "کياوش صاحب نسق" پي گرفت. قبولي در رشته موسيقي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز فرصت استفاده و آشنايي با اساتيد متنوع دانشگاه را براي وي فراهم نمود. از اساتيد تاثير گذار وي در زمينه آهنگسازي، کنترپوان،فرم، آناليز و سلفژ در دانشگاه ميتوان به حسن رياحي، محمد سرير، فريد عمران، مصطفي کمال پورتراب و مهرآذين کارانديش اشاره نمود. وي رهبري ارکستر را نزد ايرج و منوچهر صهبايي فرا گرفته و پس از تشکيل ارکستر زهي دانشگاه آزاد به عنوان رهبر در پنجمين جشنواره موسيقي دانشجويي کشور مورد تقدير قرار گرفت.
 
ثقفي به موازات تحصيل دردانشگاه آزاد از کلاس هاي ساير اساتيد و دانشگاه ها نيز استفاده مينمود. شرکت در مستر کلاس هاي آهنگسازي و هارموني ايرج صهبايي و کلاس هاي فرم و کنترپوان رضا تفضلي و تنگيز شاولو خاشويلي و اصول ارکستراسيون نزد طالب خان شهيدي از اين نمونه هستند.از اين نمونه هستند. ثقفي با شرکت در کلاس هاي گروه نوازي و تاريخ موسيقي دکتر آذين موحد در دانشگاه تهران و آشنايي با اين استاد برجسته با ابعاد متفاوتي از موسيقي آشنا گرديد که به درک صحيح وي از موسيقي کمک شاياني نمود. او در زمستان 1387 با ارائه رساله تحقيقي خود با  دو عنوان: 1-"بررسي زمينه هاي ادبي، هنري، اجتماعي و سياسي در پيدايش مکتب امپرسيونيسم در فرانسه قرن نوزدهم "  و 2- "بررسي و تجزيه و تحليل موسيقي امپرسيونيستي با نگاهي به آثار «کلود آشيل دبوسي» " به گروه موسيقي دانشگاه آزاد موفق به دريافت درجه کارشناسي موسيقي با امتياز ممتاز گرديد. وي در سالهاي 1387 و 1389 به دليل سوابق و فعاليتهاي سياسي از ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد رشته آهنگسازي محروم گرديد.
 
ثقفي همواره بر اين اعتقاد بوده که هنرهاي گوناگون بايد در کنار يکديگر و در ارتباط با مسائل فرهنگي، اجتماعي و سياسي حضور داشته باشند و بررسي شوند تا درک صحيحي از روند تکامل و يادگيري فرهنگ بشري را ممکن سازند. از همين رو وي از بدو شروع فعاليتهاي فرهنگي و هنري خود به فعاليت در زمينه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي پرداخته و يادگيري و آشنايي با ساير هنرها را مد نظر قرار داده است. به همين منظور از سال 86 و با شرکت در کلاسهاي تاريخ هنر، زيبايي شناسي، نقد هنري، تاريخ عکاسي معاصر و زيبايي شناسي فمينيستي دکتر حميد سوري، فعاليتها و مطالعات خود را در زمينه هنر هاي تجسمي نيز گسترش داد. مطالعات وي در زمينه تاريخ و تئوري هنرهاي تجسمي و اجرايي (پرفورمنس) منجر به نگارش و انتشار سلسله نقدهاي هنر هاي تجسمي و همکاري وي با سايت تخصصي "نقد هنر معاصر ايران" در سال 88 گرديد. فعاليت وي در زمينه هنر هاي تجسمي و اجرايي با شرکت در نمايشگاه هاي گروهي و برگزاري نمايشگاه هاي انفرادي در حيطه هنر هاي عکاسي و اجرا ادامه دارد. برگزاري نمايشگاه انفرادي عکس با عنوان "چنين شد ارگ" و با موضوع ارگ بم پس از زلزله و نمايشگاه عکس "تمايلات خشن" با موضوع جنگ خروسها از اين دست تجربيات وي هستند. شرکت وي در نمايشگاه گروهي "جعبه اجرا" در گالري محسن در پائيز 89 و اجراي اثر چند رسانه اي "لاسکو" در همايش "نقش اجرا در هنر هاي جديد" که در فرهنگسراي ابن سينا و در زمستان 87 برگزار گرديد مؤيد اين نظر است.
 
از فعاليتهاي موسيقي ثقفي ميتوان به اجراي کنسرت پژوهشي در انجمن فرهنگي سفارت اتريش، تهران 1381- شرکت در کنسرت پژوهشي آهنگسازان معاصر به عنوان آهنگساز و پيانيست اثر "پوئم کنسرتو براي پيانو و اصوات ضبط سده الکترونيکي"، دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي، تهران1382- اجراي کوارتت زهي شماره 2 توسط کوارتت زهي "کارپه دين" در سنت پطرزبورگ و منتقد و عضو هيئت تحريريه مجله تخصصي "گزارش موسيقي" اشاره نمود.
 
گرايشات تحقيقاتي و پژوهشگري وي، نگارش، ترجمه و انتشار مقالاتي در زمينه آناليز و آشنايي با آثار آهنگسازان اروپايي و همچنين برگزاري 4 همايش علمي و دانشگاهي در زمينه آشنايي با آهنگسازان معاصر ايران را در دانشگاه آزاد در پي داشته است. در اين سلسله همايشها که ثقفي برگزار کننده و دبير علمي آنها بوده است، آثار آهنگسازان به نام ايراني همچون "احمد پژمان"، "رضا والي"، "کياوش صاحب نسق"، "هوشيار خيام"، "ماني جعفرزاده"، "محمدرضا تفضلي"، "آزاد حکيمرابط" و "پيمان يزدانيان" مورد بررسي قرار گرفته اند.