رزومه

محسن ثقفي خراساني
1360 تهران


کارشناسي موسيقي، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز
عضو پيوسته خانه موسيقي ايران کانون آهنگسازان و رهبران ارکستر و کانون مدرسان
عضو هيأت مديره کانون آهنگسازان و رهبران ارکستر خانه موسيقي ايران
عضو ييوسته انجمن صنفي روزنامه نگاران آزاد ايران

کنسرتها:

1390- تکنوازي پيانو در کنسرت گروهي در انجمن فرهنگي اتريش-تهران

1390- اجراي کنسرت به همراه "پيا پالمه"به عنوان نوازنده پيانو در انجمن فرهنگي اتريش-تهران

1383- اجراي کنسرت در پنجمين جشنواره موسيقي دانشجوئي و دريافت جايزه و لوح تقدير به خاطر رهبري ارکستر مجلسي دانشگاه آزاد اسلامي: دانشگاه تهران

1382- شرکت در کنسرت پژوهشي آهنگسازان معاصر به عنوان آهنگساز و پيانيست، دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي، تهران

1381- اجراي کنسرت پژوهشي در انجمن فرهنگي سفارت اتريش-تهران

1380- کنسرت در تالار فرهنگسراي هنر و تالار آويني دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران به عنوان نوازنده تار ارکستر "مرکز پژوهش موسيقي معاصر دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران

1380- کنسرت در تالار وحدت به عنوان نوازنده تار ارکستر ايراني موسيقي نو به رهبري عليرضا مشايخي / جشنواره موسيقي فجر دوره 17

1378- کنسرت در تالار وحدت به عنوان خواننده گروه کر ارکستر سمفونيک پارس/ جشنواره موسيقي فجر دوره 15

1379- کنسرت در تالار وحدت به عنوان خواننده گروه کر ارکستر سمفونيک پارس/ جشنواره موسيقي فجر دوره 16

1381- شرکت در ضبط آثار عليرضا مشايخي در قالب CD . نشر موسيقي هرمس


نمايشگاه هاي گروهي:

1396- چیدمان "صبح روز بعد"، نمایشگاه گروهی انسان دشواری وظیفه است 1 (توان دوست داشتن و دوست داشته شدن)، کیوریتور: فرشید پارسی کیا، گالری دنا، تهران

1394- پرفورمنس "سیبیل دارم پس هست م/ی، نمایشگاه گروهی "سیبیل"، گالری دنا، تهران

1394-  کیوریتور و هنرمند نمایشگاه گروهی "سیبیل"، گالری دنا، تهران

1389- شرکت در نماِشگاه گروهي هنر جديد با موضوع کاکتوس "سکوت آب"، گالري حنا، تهران

1389- شرکت در نمايشگاه گروهي پرفورمنس "جعبه اجرا"، گالري محسن، تهران

1387- اجراي پرفورمنس و کنسرت در همايش "نقش اجرا در هنرهاي جديد" فرهنگسراي ابن سينا، تهراننمايشگاه هاي انفرادي:

1390- "جمراتم آرزوست" ، هنر مشارکتي و چيدمان، گالري محسن، تهران

1388- اجراي پرفورمنس "سقوط تحکم"- کوير ورامين

1384- "چنين شد ارگ" (ارگ بم پس از زلزله) عکس ، دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز


فعاليتهاي پژوهشي و اجرايي:

1390- سخنران و استاد کارگاه آناليز قطعه سِرينکس اثر کلود دبوسي در سمينار فلوت تهران، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران

1390- اجراي کوارتت زهي شماره 1 توسط کوارتت "انجمن فرهنگي اتريش" -تهران

1389- اجراي کوارتت زهي شماره 2 توسط کوارتت "کارپه دين" سنت پطرز بورگ

1389- دبير علمي و برگزار کننده پنجمين همايش "آشنايي با آثار آهنگسازان معاصر ايران (پيمان يزدانيان، آزاد حکيم رابط، ماني جعفر زاده) در دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز

1388- دبير علمي و برگزار کننده چهارمين همايش "آشنايي با آثار آهنگسازان معاصر ايران (کياوش صاحب نسق، رضا تفضلي، هوشيار خيام) در دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز

1388- مجري و برگزار کننده سومين نشست "آشنايي با آثار آهنگسازان معاصر ايران (احمد پژمان) در دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز

1388- برگزار کننده دومين نشست "آشنايي با آثار آهنگسازان معاصر ايران (رضا والي)" در دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز

1388 تا کنون – منتقد موسيقي و عضو هيئت تحريريه ماهنامه "گزارش موسيقي"

1385- مدير مسئول و سردبير نشريه دانشجوئي " آتش" در زمينه تخصصي هنر ، دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز

1388 تا کنون – تدريس موسيقي به عنوان مدرس پيانو در فرهنگسراي ارسباران


آثار پژوهشي:

1389- آناليز قطعه "مهتاب" براي پيانو سولو اثر "کلود دبوسي" ، ماهنامه گزارش موسيقي- شماره 32 و 31 – تير و مرداد

1389- انتشار اجراي کوارتت زهي شماره 2 با اجراي کوارتت "کارپه دين" سنت پطرز بورگ ، ماهنامه "گزارش موسيقي- شماره 32 و 31 – تير و مرداد 1389

1388- آناليز قطعه "سيرنکس" براي فلوت سولو اثر "کلود دبوسي"، ماهنامه گزارش موسيقي- شماره 21و 20 – فروردين و ارديبهشت 1388

1387- ارائه رساله کارشناسي موسيقي به دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز با عنوان :

1-"بررسي زمينه هاي ادبي، هنري، اجتماعي و سياسي در پيدايش مکتب امپرسيونيسم در فرانسه قرن نوزدهم "

2- "بررسي و تجزيه و تحليل موسيقي امپرسيونيستي با نگاهي به آثار «کلود آشيل دبوسي» "

1387 تا کنون- انتشار بيش از 15 عنوان نقدکنسرت و CD، ماهنامه گزارش موسيقي

1388- – انتشار بيش از 10 عنوان نقد هنرهاي تجسمي، سايت "نقد هنر معاصر ايران

1378- مقاله "کودکان و هنرهاي زيبا" با موضوع: مؤلفه هاي موسيقي کودک، ماهنامه بيکران

(در دست انتشار)- پژوهشهايي درباره موسيقي الکترونيک و تصنيف قطعات مختلف

(در دست انتشار)- پژوهشهايي درباره موسيقي مکاتب باروک، کلاسيک، رومانتيک، امپرسيونيسم ، قرن بيستم و موسيقي خاوردور (چين و ژاپن).

(در دست انتشار)- نگاهي به شيوه آهنگسازي "کلود آشيل دبوسي" (کتاب)


آثار دراماتيک:

1382- موسيقي تآتر "سيزيف با بازي دختري که عاشق بالا بردن سنگش شده بود" (به کارگرداني آرش تنهايي)

1384- موسيقي فيلم کوتاه "کودکانه" (کارگردان: ايمان صفايي و بهمن رياضي فر)

1384- طراحي صدا براي تعدادي ويدئو آرت